Aksaray Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü
2018 2019 Dönemi Erasmus Staj Hareketliliği III. Başvuruları


2018 - 2019 Döneminde üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği (Placement Mobility) kapsamında AB’ye üye bir ülkede üniversite, işletme veya organizasyonu bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma amacıyla öğretim programının içeriğine uygun staj yapabilme imkanları vardır.

Hareketlilikten yararlanmaya hak kazanacak öğrencilerin Staj Hareketliliğini en geç 30 Mayıs 2020'de tamamlaması gerekmektedir.  

 Üniversitemiz öğrencilerinden Erasmus Staj hareketliliği kapsamında 2018 - 2019 Akademik Yılı döneminde Avrupa’da üniversite/kurum/şirketlerde staj yapmak üzere başvuru yapmak isteyen ve başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimizin başvurularını 06 Şubat – 27 Şubat 2020 tarihleri arasında  Dış İlişkiler Ofisi’ne (Spor Bilimleri Fakültesi, Kat: 2) yapmaları gerekmektedir. 

Erasmus Yabancı Dil sınavı 29 Şubat 2020'de yapılacaktır. (2019 yılında yapılan ASÜ Erasmus Dil sınavları ve YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi YÖK tarafından tanınırlığı olan sınavlardan 50 puan ve üzeri puanı olan öğrenciler belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil puanı olarak kabul edilecektir.)

Staj süresinin minimum 2 ay (60 gün) olarak planlanması gerekmektedir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. 

Başvuruda bulunabilmek için öğrencilerin genel akademik not ortalamasının ön-lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için en az; 2.20/4.00, yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için en az; 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 


Başvuru Belgeleri:

1. Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.)

2. Öğrenci Belgesi

3. Transkript

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Kabul Belgesi (AB ülkelerinde bulunan kurum, kuruluş, dernek, vakıf, şirket vb alınacak Erasmus Staj kabul belgesi )

Başvuru formu ve ek belgeleri en geç 27 Şubat saat 17:00’ye kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisine teslim edilmelidir. (Spor Bilimleri Fakültesi 2 Kat) Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıdaki şekildedir;

- Akademik başarı düzeyi : %50

- Dil seviyesi : %50

Sınava başvuran adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yapılacak dil sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin değerlendirmeye alınabilmesi için yapılacak dil sınavından en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Erasmus puanı oluşturulmasında; Akademik ortalamanın %50’si ve 29 Şubat 2020’de yapılacak olan yabancı dil sınavının % 50’si alınacaktır

YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi YÖK tarafından tanınırlığı olan sınavlardan 50 puan ve üzeri puanı olan öğrenciler belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil puanı olarak kabul edilecektir.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus Programı kapsamında öğrenci veya staj hareketliliğinden faydalanmış Erasmus puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim veya staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Şehit ve gazi çocuklarına toplam genel puanına ek olarak +15 puan verilecektir.

Engelli öğrencilere (engellerinin belgelenmesi kaydıyla) toplam genel puanına ek olarak +10 puan verilecektir.

Vatandaşı olunan ülkede hareketlilik gerçekleştirecek olan öğrencilerin toplam puanından 10 puan azaltma uygulanacaktır.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan verilecektir.Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim

1. ve 2. Grup Program Ülkeler

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

400 €

Daha fazla Bilgi İçin:

 Öğr. Gör. Uğur Koyuncu

ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr

+90 382 288 38 37