Aksaray Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü
2019-2020 Bahar Dönemi Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı

2019-2020 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında yazılı sınavdan başarılı olmuş ve sözlü mülakata girmiş bütün adaylar sözlü mülakatı başarı ile geçmişlerdir.
Sözlü mülakat sınavına giren adayların 21/11/2019 Perşembe günü saat 10:00'da Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'de Oryantasyon Toplantısına katılmaları beklenmektedir.
Toplantıya katılım zorunlu olup, katılmayan öğrencilerin işlemlerinde meydana gelecek aksaklıktan Dış İlişkiler Koordinatörlüğü sorumlu değildir.