Aksaray Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü
Staj Hareketliliği

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda,  bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; (ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yükseklisans ve doktora için 2.50/4.00 transkript notuna sahip olmak)öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek  masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler. 

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar. Staj hakkı elde eden öğrencileri staj yapacakları yerleri kendilerinin bulması gerekmektedir. Erasmus ofisi bu konuda gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapmaktadır. 

Staj Hareketliliği Hibe Miktarları

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600€

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400€


Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Dönemleri:

Aksaray Üniversitesi Erasmus Öğrenim Hareketliliği öğrenci seçimleri akademik yıl içerisinde iki kez yapılır. Her yıl Ekim ayında başvuru ilanları erasmus.aksaray.edu.tr adresinde duyurulur. Ayrıca öğrencilerin sistemde  kayıtlı iletişim numaralarına SMS iletilir. Yeterli hibe bulunması, feragat öğrencilerin olması veya ek hibenin alınması gibi durumlarda Mart ayı içerisinde de Erasmus Staj ilanı yayınlanabilir.  Gerekli başvuru evrakları ve yabancı dil sınavı tarihleri ilgili dönemin başvurusunda açıklanır. Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru dönemlerinde bizzat Erasmus ofisine müracaat etmeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi için:

Öğr Gör. Uğur KOYUNCU

0 382 288 38 37

ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr