Fakülte ve Bölüm Koordinatörleri

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREVLERİ;

 

Erasmus Koordinatörleri; koordinatörü olduğu fakülte,enstitü,yüksekokul ve meslek yüksekokulundan seçilen Erasmus Öğrencilerinin yurtdışında geçireceği Akademik Dönemde karşı kurumda göreceği derslerin Aksaray Üniversitesindeki derslere uyumluğunun ve akreditasyonunun sağlanması konusunda bölüm başkanına ve öğrenciye danışmanlık yaparlar.

 

Yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında koordinatörü olduğu Fakülte, Enstitü, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna gelecek öğretim üyesine ders anlatacağı tarihte yapacağı sunum için gerekli salon ve teknik malzemenin sağlanması hususunda yardımcı olurlar.

 

Bologna süreci kapsamında ve Erasmus Programında kullanılacak ECTS kredilerinin hazırlanması hususunda koordinatörü olduğu fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda çalışmalar yaparlar, İngilizce ders içeriklerinin hazırlanması hususunda bölümlere gerekli bilgileri verirler.

 

Erasmus kapsamında AB üyesi ülkelerin üniversiteleriyle ikili anlaşma yapılması hususunda koordinatörü olduğu Fakülte, Enstitü, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunda teşvik edici çalışmalarda bulunurlar.