Gerekli Belgeler

Erasmus Genel Bilgiler

Erasmus Kimdir?


Erasmus Programı Nedir? 
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Hayatboyu Öğrenme Programları altında yer alan Erasmus Programı; Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını,  ortak projeler üretip hayata geçirmelerinı; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmelerini karşılıksız mali destek vererek gerçekleştirmelerini sağlayan bir Avrupa Birliği Programıydı. 2014 yılı itibariyle 2020 yılına kadar programın adı Erasmus+ olarak değişmiştir.  
Değişim sadece isim değişikliği olmaktan ziyade içerik olarak zenginleşmiş bir içerik sunmaktadır. Erasmus + Programı; Eğirim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arası işbirliğini teşvik etmektedir.
Bu kapsamda Avrupalı yükseköğretim kurumları Avrupa dışı Program ülkeleriyle de hareketlilik gerçekleştirmeye başlayacaktır. 


Erasmus Programı'nın Amaçları
Erasmus Programı'nın en temel amacı Avrupa'daki yüksek öğretim kurumlarının eğitim kalitesini kültürel etkileşimlerle arttırmaktır. Erasmus Programı 'üniversite öğrencilerinin hareketliliği'ni hedefler. Avrupa Birliği tarafından oluşturulup yürütülen bu program, Avrupa kıtasında bulunan bütün üniversiteleri Avrupa Birliği altında birbirine bağlamayı amaçlamaktadır.

Avrupa'daki yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve eğitmen hareketliliği sağlamak Erasmus Programı'nın amaçları arasında yer almaktadır. Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki akademik çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve yüksek öğretim kurumları arasındaki şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak temel amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle, ülkelerarası  akademik projeler geliştirme hakkı hem öğrencilere hem de eğitmenlere tanınmaktadır.

Erasmus Programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim elemanına eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa'da yüksek öğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde dünya  piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.

 

Member States of the European Union (EU)

Belgium

Greece

Lithuania

Portugal

Bulgaria

Spain

Luxembourg

Romania

Czech Republic

France

Hungary

Slovenia

Denmark

Croatia

Malta

Slovakia

Germany

Italy

Netherlands

Finland

Estonia

Cyprus

Austria

Sweden

Ireland

Latvia

Poland

United Kingdom

Non-EU Programme Countries

 Macedonia

Iceland

Norway

Liechtenstein

Turkey

 

Partner Countries neighbouring the EU

Western Balkans:

Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia

Eastern Partnership Countries:

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Territory of Ukraine as recognised by international law

South-Mediterranean countries:

Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia

Russian Federation:

Territory of Russia as recognised by international law


Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter)
Erasmus bünyesinde etkinliklerde (staj hariç) kurumların Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter) sahibi olması gerekmektedir. Erasmus University Charter sahibi olan kurumların listelerine aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz
.

Avrupa Genelinde Erasmus Programından Faydalanan Üniversitelerin Listesi