Gerekli Belgeler


Giden Öğrenci - Öğrenim Hareketliliği
Başvuru Formu
Akademik Tanınma Formu (Boş)
Learning Agreement
Feragat Dilekçesi
Hibe Hesaplama Aracı
Hibe Tablosu
Öğrenim Sözleşme
OLS Dil Sınavı
Varış Konfirmasyon Formu
Dönem Uzatma İsteği Başvuru Formu
 
 
Giden Öğrenci - Staj Hareketliliği
Acceptance Letter (Kabul Mektubu)
Başvuru Formu
Training Agreement
Feragat Dilekçesi
Hibe Tablosu
Staj Sözleşme
Staj Yeri Uygunluk Yazısı
OLS Dil Sınavı
UNIKOP Başvuru Formu
Katılım Sertifikası Örneği (Staj)
Örnek Staj Training Agreement Formu 
 
Giden Öğretim Elemanı - Ders Verme Hareketliliği
Basvuru Formu
Program Formu
Program Formu (Örnek)
Mesafe Hesaplayıcı
Harcırah Tablosu
Bilgi Formu
Rapor
Sözleşme
Confirmation Letter

Giden Öğretim Elemanı - Eğitim Alma Hareketliliği
Basvuru Formu
Başvuru Formu (İdari Personel)
Bilgi Formu
Staff Training Form
Staff Training Form (Örnek)
Mesafe Hesaplayıcı
Harcırah Tablosu
Rapor
Sözleşme
Confirmation Letter

Incoming Staff / Teaching Mobility
Invitation Letter
Confirmation Letter

Incoming Staff / Training Mobility
Invitation Letter
Confirmation Letter

Incoming Students
Application Form
Learning Agreement for Studies
Learning Agreement for Traineeship
Learning Agreement - Changes Page
Aksaray University Info Pack
ECTS Credit System
Transcript
Acceptance Letter
Erasmus Mentorship Form

İkili Anlaşma için
İkili Anlaşma Formu (Program Ülkeleri İçin)
İkili Anlaşma Formu (Partner Ülkeler İçin)
ISCED Kodları


Genel 
Erasmus Uygulama El Kitabı 2015  
KDV Bilgi Formu