2016-2017 Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Değerlendirme Sonuç Listesi

2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları için Tıklayınız...

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

*Toplam Puan; %50 Genel Not Ortalaması, %50 Yazılı Sınav Sonucu toplamı alınarak hesaplanmıştır.

 *Erasmus+ Öğrenci Öğrenim, Öğrenci Staj  başvuru yapılmayan Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Enstitülerin kontenjanı sırasıyla öğrenci sayısı en çok olan Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Enstitüden başlamak üzere dağıtılmıştır.

* Öğrenciler başvurusunu yaptığı program (Erasmus Öğrenim, Erasmus Staj) dahilinde değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Başvuru yapmadığı program için puanı yeterli olsa bile değerlendirmeye alınmamıştır.

* Her Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Enstitüler kendi içinde kontenjanlar dahilinde değerlendirmeye tabii tutulmuştur.

*Başvuruların değerlendirilmesi aşamasında; Farklı bölümlerden Öğrenim için;60, Staj için;50 puan barajını geçemeyenler ve programa başvuru olmadığı için aynı Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Enstitülerden aynı bölümden birden fazla kişi faydalanmıştır. 


FAYDALANMA HAKKI KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU:

* Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden ASIL olarak faydalanmaya hak kazanan adayların herhangi bir sebeple gitmek istememeleri durumunda, faydalanmaktan vazgeçtiğini beyan eden bir dilekçe ile Öğrenim Hareketliliği için en geç 7/11/2016 tarihine kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Staj için feragat etmek isteyen öğrenciler en geç 15 Şubat 2017 tarihine kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

*Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanacak Yüksek Lisans tez dönemi öğrencileri gideceği üniversitenin 30 ECTS kredilik Research Project adı altında bir ders vermeyi kabul etmesi gerekmektedir. Bu süreci öğrenci kendisi takip etmekle yükümlüdür. Tez döneminde giden bir öğrencinin ders alarak denklik sağlaması kabul edilmeyecektir.

* Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programına başvuran adaylar 2016-2017 Akademik Yılı Bahar dönemi için Aksaray Üniversitesinde en az 30 ECTS kredilik ders yükünün bulunuyor olması gerekmektedir. Son sınıf ve uzatmalı öğrenciler için fazladan kredi alma, aldığı dersleri tekrar alma gibi işlemler kabul edilmeyecektir. 30 ECTS ders yükünün daha önce alınmamış, alınmış olsa bile kalmış dersler olması gerekmektedir.

* Erasmus Staj hareketliliğine başvuran 1. sınıf öğrencileri staj için belirlenen 50 puan barajını geçmiş olmaları durumunda; 2016-2017 Güz dönemi akademik not ortalamaları belli olduğunda en az 2.20 ortalama kriterini sağladıkları takdirde ASİL olarak gitmeye hak kazanacaklardır. Henüz akademik not ortalamaları olmadığı için 50 puan barajını geçmiş olsa bile ADAY statüsünde sayılacaklardır.  

* Staj Programı kapsamında faydalanmaya hak kazanan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri faaliyetlerine 1 Aralık 2016 tarihi itibariyle başlayabilirler.

* Erasmus  Staj  hareketliliklerinden faydalanmaya hak kazanan öğrenciler  öğrenim gördükleri bölüm ile ilgili işletme veya organizasyondan kabul edildiklerine dair Kabul Mektubu (Acceptance Letter) almaları gerekmektedir. (Acceptance Letter örneği Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden temin edilecektir). “Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuarlarda yaptıkları deneyler, laboratuar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevlerianaliz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.”

Staj yeri bulan öğrenciler buldukları staj yerinin uygunluğu için Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve bölüm başkanlarının onayını almaları gerekmektedir.