2017 2018 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları

*Öğrenci Öğrenim başvuruları %50 Akademik Ortalama, %50 Yabancı Dil Sonuçlarının toplamı alınarak Fakülte bazında değerlendirmeye alınmıştır.

*Aynı fakülteden farklı bölüm öğrencilerinin programdan faydalanmalarına imkan vermek adına farklı bölümlerden en yüksek puan alan adaylar değerlendirmede faydalanmaya hak kazanmıştır.

* Erasmus Uygulama El Kitabında yazan madde uyarınca; Erasmus Programından daha önce faydalanmış olanlardan (hak kazanılmışsa/ hareketlilik  başlamamış olsa bile) yararlandı sütununda her bir hareketlilik için 10 puan düşürülmüştür. 

* Başvuru olmayan veya öğrencilerinin yeterli puan (60) alamadığı fakülte/yüksekokul/myo kontenjanları diğer fakültelere dağıtılmıştır. Yedek aday bulunmayan fakültelerde feragat olması durumunda Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinde belirlenen yedek adaylara puan sıralamasına göre hak verilecektir. 

* ASIL olarak belirlenen adaylar herhangi bir sebeple gitmekten vazgeçmeleri durumunda  en geç 27 Kasım 2017 tarihine kadar haklarından vazgeçtiklerini belirten bir dilekçe ile Erasmus Ofisine başvurmaları gerekmektedir. Belirlenen süre içerisinde hakkından feragat etmeyen öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularında toplam puanları üzerinden 10 puan düşürülecektir.

*Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenciler (İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili Edebiyatı bölümleri için 70) Staj başvurusu yapabilirler. Erasmus Staj başvuruları 20 Kasım 2017 - 8 Aralık 2017 tarihlerinde olacaktır. Gerekli belgeler ve değerlendirme süreci 20 Kasım 2017 tarihinde erasmus.aksaray.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

Öğrenci Öğrenim Hareketliliğini kazanan öğrenciler için 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 15:30’da Dış İlişkiler Ofisinde Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir.

 

 

- 2017 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği Değerlendrme Sonuçları için tıklayınız

- 04 Kasım 2017 Erasmus Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınav sonuçları için tıklayınız