ERASMUS+ ÖĞRENİM, STAJ ve UNİKOP STAJ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, 2015-2016 Akademik Yılı Yaz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği ve Erasmus+ UNİKOP Staj Konsorsiyumu Değerlendirme Sonuç Listesi için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

*Toplam Puan; %50 Genel Not Ortalaması, %50 Yazılı Sınav Sonucu toplamı alınarak hesaplanmıştır.

 *Erasmus+ Öğrenci Öğrenim, Öğrenci Staj ve UNİKOP Staj başvuru yapılmayan Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Enstitülerin kontenjanı sırasıyla öğrenci sayısı en çok olan Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Enstitüden başlamak üzere dağıtılmıştır.

* Öğrenciler başvurusunu yaptığı program (Erasmus Öğrenim, Erasmus Staj, UNİKOP Staj) dahilinde değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Başvuru yapmadığı program için puanı yeterli olsa bile değerlendirmeye alınmamıştır.

* Her Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Enstitüler kendi içinde kontenjanlar dahilinde değerlendirmeye tabii tutulmuştur.

*Başvuruların değerlendirilmesi aşamasında; Farklı bölümlerden 50 puan barajını geçemeyenler ve programa başvuru olmadığı için aynı Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Enstitülerden aynı bölümden birden fazla kişi faydalanmıştır. 


FAYDALANMA HAKKI KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU:

* Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden ASIL olarak faydalanmaya hak kazanan adayların herhangi bir sebeple gitmek istememeleri durumunda, faydalanmaktan vazgeçtiğini beyan eden bir dilekçe ile en geç 11/03/2016 tarihine kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. ASIL olarak programlardan faydalanmaya hak kazanan aday feragat etmesi durumunda yerine sırasıyla YEDEK adaylar faydalanmaya hak kazanacaktır.

*Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanacak Yüksek Lisans öğrencileri 2016-2017 Güz döneminde Aksaray Üniversitesinde tez dönemi öğrencisi olacak ise; gideceği üniversitenin 30 ECTS kredilik Research Project adı altında bir ders vermeyi kabul etmesi gerekmektedir. Bu süreci öğrenci kendisi takip etmekle yükümlüdür. Tez döneminde giden bir öğrencinin ders alarak denklik sağlaması kabul edilmeyecektir.

* Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programına başvuran adaylar 2016-2017 Akademik Yılı Güz dönemi için Aksaray Üniversitesinde en az 30 ECTS kredilik ders yükünün bulunuyor olması gerekmektedir. Son sınıf ve uzatmalı öğrenciler için fazladan kredi alma, aldığı dersleri tekrar alma gibi işlemler kabul edilmeyecektir. 30 ECTS ders yükünün daha önce alınmamış, alınmış olsa bile kalmış dersler olması gerekmektedir.

* Erasmus+ Staj ve UNİKOP Staj hareketliliğine başvuran önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri staja gitmeden önce sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Staj süreleri biten öğrenciler Staj öncesi Kabul Mektubunda belirtilen süre bittikten en geç 1 hafta sonra dönüş yaparak Aksaray Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne şahsen dönüş evraklarını teslim etmeleri ve çıkış işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Staj süresi bitmesine rağmen dönüş yapmayan ve dönüş işlemlerini yerine getirmeyen öğrenciler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

* Erasmus+ Staj ve UNİKOP Staj hareketliliklerinden faydalanmaya hak kazanan öğrenciler en geç 15/04/2016 tarihine kadar öğrenim gördükleri bölüm ile ilgili işletme veya organizasyondan kabul edildiklerine dair Kabul Mektubu (Acceptance Letter) almaları gerekmektedir. (Acceptance Letter örneği Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden temin edilecektir). “Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuarlarda yaptıkları deneyler, laboratuar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.”

Staj yeri bulan öğrenciler buldukları staj yerinin uygunluğu için Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve bölüm başkanlarının onayını almaları gerekmektedir.

*Erasmus Staj ve UNİKOP Staj Hareketlilikleri en geç 15 Eylül tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Staj süresi 2 ay (60 gün) olacak şekilde ayarlanmalıdır.