Öğrenim Hareketliliği

Giden Öğrenci Prosedürü


 Koşullar ve Avantajlar

Erasmus öğrencileri, üniversite eğitimlerinin 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  dönemliğine (İkili Anlaşmada belirlendiği şekilde) Avrupa'daki bir  üniversitede geçirebilir. 
Öğrenciler, değişimden kaynaklanan masraflarının karşılanması için AB'den finansal katkı alacaklardır ve değişime gidilen üniversiteye öğrenim bedeli (harç) ödemeyeceklerdir.  
ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) sayesinde gidilen üniversitede alınan tüm dersler ve notlar dönüşte  transkripte yer alacağından ve öğrencinin ASÜ'de  almakla yükümlü sayıldığınız 
derslerin yerine sayılacağından öğrenci dönem ve emek kaybetmeyecektir.

Ayrıca, öğrenciler bir Avrupa ülkesinde yaşayarak yabancı dilini geliştirme olanağı bulmanın yanı sıra az konuşulan Avrupa dilleri (İngilizce, Almanca, Fransızca dışındaki Avrupa dilleri) 
için sağlanan Yoğun Dil Kursu katkılarından yararlanmaları da mümkündür.    
Değişik kültürleri tanıyacak, eğitim sonrası mesleki bağlantılarınızı olumlu yönde arttırabileceksiniz. 

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.


  Erasmus Öğrencisi Olabilme Kriterleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yada sürekli oturma iznine sahip olmak   
Lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak (Ancak birinci sınıf öğrencileri bu programdan yararlanamazlar.) 

Öğreniminizi sürdürmekte olduğunuz bölümün, yurtdışındaki  yükseköğretim kurumlarıyla İkili Anlaşması (Bilateral Agreement) 'ı olması   
Her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekir.

Önlisans ve Lisans öğrencileri için asgari 2.20 / 4.00 (70/100) not ortalaması   
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması

Başvuran öğrencilerin başarı notu hesaplanırken akademik ortalamalarının %50'si, yabancı dil bilgilerinin %50'si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir   
Yabancı dil düzeyi belirleme kriterini yerine getirmeleri

Daha önce bir Erasmus değişim etkinliğine katılmamış olmak   

 
          Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, kurumun aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanması kaydıyla, yüksek öğretim kurumlarının kendilerine bırakılmıştır.


  ASÜ öğrencisi olarak ERASMUS'dan yararlanmak için hangi yolu izlemeliyim?

İkili Anlaşmalar Listesi 'ni  inceleyerek akademik biriminizin mevcut bir Erasmus İkili Anlaşması olup olmadığını öğreniniz.   
Eğer İkili Anlaşma varsa, öğrenci seçimi takvimi ve koşulları ile ilgili bilgi alınız.   
Eğer İkili Anlaşma yoksa , akademisyenlerle görüşerek bir anlaşma imzalanması için girişimde bulunmasının mümkün olup olmayacağını da öğreniniz. Erasmus programında başarılı olan öğrenciler
Avrupa'da aldığı dersleri başaran öğrenci hiçbir dönem kaybı yaşamadan bir sonraki döneme geçer yada mezun olur.


Erasmus programında başarısız olan öğrenciler
Avrupa'da aldığı derslerden başarılı olamayan öğrenci için, Fakulte /Yüksek Okul Yönetim Kurulu başarılı olmadığı ders için bir sonraki dönem hangi dersi(ler)i alması gerektiği konusunda bir karar alır ve bu kararı Öğrenci İşleri Başkanlığına gönderir, öğrenciyi bilgilendirir.
 
Learning Agreement'ta belirlenen ders programının en az 2/3'ünde başarılı olamayan (20 ECTS kredisi) getiremeyen öğrencinin kalan ödemesi yapılmaz.