Ders Verme Hareketliliği

Ders Verme Hareketliliği

Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek

  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek

  • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek.

 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması, 2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması, 3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
Not: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

 

Personel Ders Verme Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler
Merkez gerekli gördüğü takdirde hareketliliğe ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri yükseköğretim kurumundan talep eder.

· Kurumlar arası anlaşma

· Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi

· Ders verme faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı)

· Katılım sertifikası

· Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eşdeğeri)

· Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

· Personel nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir.

 

Personel Ders Verme Hareketliliği Hibe Miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (EUR)

Grup A

 

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

 

144

Grup B

 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye

 

126

Grup C

 

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

 

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

 

90

Mesafe Hesaplayıcı