Giden Personel Prosedürü

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler;
Merkez gerekli gördüğü takdirde hareketliliğe ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri yükseköğretim kurumundan talep edebilir.

· Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi

· Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı)

· Katılım sertifikası

· Personel nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir.

· Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eşdeğeri)

· Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)


Seyahat Türkiye dışında herhangi bir Program ülkesinden başlayacaksa;
Örnek: Finlandiyalı bir öğretim elemanı Hollanda'da Erasmus programı dışında bir  ziyarette bulunuyor ve buradan Belçika'ya ders vermeye gidiyorsa kullanılacak olan Distance Band Hollanda-Belçika arasıdır. Hesaplamalarda Finlandiya dikkate alınmayacaktır.  MT'a raporlarken "Comments for a different location" kısmına Erasmus Ofisi tarafından açıklama yazılacaktır.