Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Eğitim Alma Hareketliliği

Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin eğitim alma amaçlı hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir

1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği 

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

2. Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği

  
Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler;
Merkez gerekli gördüğü takdirde hareketliliğe ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri yükseköğretim kurumundan talep edebilir.

· Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi

· Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı)

· Katılım sertifikası

· Personel nihai raporu: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir.

· Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eşdeğeri)

· Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (EUR)

Grup A

 

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

 

144

Grup B

 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye

 

126

Grup C

 

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

 

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

 

90

 

Mesafe Hesaplayıcı