Aksaray Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü
Misyon


Üniversitemizin uluslararası boyutunu geliştirme ve sürdürmeyi; bu bağlamda, Üniversitemizin de misyonlarından biri olan Uluslararasılaşma sürecinde Erasmus Değişim Programıyla Avrupa ve diğer ülke üniversiteleriyle hem hareketlilikler hem de işbirlikleri gerçekleştirilmek; Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine katkıda bulunmaktır.