Aksaray Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü
Erasmus Yönergesi

 


Erasmus Personel Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Uygulama Yönergesi için Tıklayınız.

Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Uygulama Yönergesi için Tıklayınız.


2022 Sözleşme Yılı Erasmus Uygulama El Kitabı için Tıklayınız.

2023 Sözleşme Yılı Erasmus Uygulama El Kitabı için Tıklayınız.

 

 

ERASMUS+ İÇERME VE ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ

Erasmus+ programı, tüm eylemlerinde fırsat eşitliğini ve erişimi, içermeyi, çeşitliliği ve adilliği sağlamayı hedeflemektedir. İçerme ve çeşitlilik (inclusion and diversity) stratejisi kapsamında amaç, çeşitli engellere (sosyal, ekonomik, fiziksel, psikolojik, vs.) sahip katılımcıların proje süreçlerine dahil edilmesine özel önem göstererek eşit erişim fırsatları sağlanmasıdır.

Erasmus+ Programı İçerme ve Çeşitlilik Desteği
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi bireylerin programa katılımını teşvik etmektedir. Potansiyel katılımcılar, ek finansal destek olmadığı takdirde fiziksel, ruhsal veya sağlık durumu sebebiyle projeye veya hareketlilik faaliyetine katılımı mümkün olmayan özel ihtiyaç sahibi bireylerdir.  

Erişilebilirlik ve Özel İhtiyaçlar
Erasmus+ hareketliliğinizde özel ihtiyaçlara yönelik tedarik edilebilecek destekler arasında erişilebilir konaklama, seyahat desteği, tıbbi yardım, gerekli teçhizat, uygun öğrenim materyalleri ve refakatçi bulunabilir.

Ek Hibe 
Fiziksel, ruhsal veya sağlık alanlarında özel ihtiyaç sahibi katılımcılar için Erasmus+ özel ihtiyaç desteği aracılığıyla ek hibe imkânı bulunmaktadır. Bu sebeple Erasmus+ hibeleri, bu katılımcıların karşılaştığı belirli zorlukları telafi etmek adına standart eğitim, staj veya personel hibelerinden daha yüksek olabilir. Bahsi geçen ek hibe, gerçek maliyetlere dayanan bir destek niteliğindedir.

Nasıl Başvurulur?
Erasmus+ özel ihtiyaç desteği için Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne talebinizi iletebilirsiniz. Bu hibe için başvurular Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile birlikte yapılır ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değerlendirilir.

İçerme Sorumlusu (Öğr. Gör. Uğur Koyuncu)
Erasmus+ Programı önceliklerinden olan “İçerme ve Çeşitlilik Stratejisi” kapsamında yükseköğretim kurumumuzun imzaladığı ECHE belgesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda imkanı kısıtlı katılımcıların proje süreçlerine katılımına özel önem vererek çeşitli engellere (sosyal, ekonomik, fiziksel vs) sahip katılımcılara programa eşit erişim fırsatları sağlamakla görevlidir.

 

Erasmus Eğitim Alma veya Ders Verme Hareketliliğine Başvuran Personele Yönelik Destekler

Engelli personele

  +10   

Gazi personel, şehit ve gazi eş ve çocuğu olmak

  +10

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

  +10

 

Erasmus Öğrenim veya Staj Hareketliliklerine Başvuran Öğrencilere Yönelik Destekler

Şehit ve gazi çocuklarına

  +15  

Engelli öğrencilere

  +10  

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

  +10  

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

  +10  

 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

Öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

  

Şehit/Gazi eş ve çocukları

Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

  

Engelliler

Öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

 

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

AFAD`tan alınmış imzalı ve mühürlü belge ya da e-devletten alınmış AFAD`tan yardım aldığını kanıtlayan belge ve yardım aldığını gösterir tüm dekontlar ile yardım alan kişiyle yakınlık derecesini kanıtlayan e-Devletten alınmış karekodlu nüfus kayıt örneği (Bu belgelerin tamamı birlikte sisteme yüklenmelidir.)

 

 

Not: İçerme Desteği, 2-12 ay arası öğrenci hareketlilikleri için aylık 250 Avro`dur.

Not: Yukarıda belirtilen destekler hibe hakkı elde etmiş öğrencilere sağlanmaktadır.