Aksaray Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü
Ders Verme Hareketliliği

Türkiye’de EÜB (Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Tarihleri:

Başvurular her yıl Ekim-Kasım* aylarında yapılmaktadır. Her bir akademik yıl için bir kez çağrıya çıkılmaktadır. Başvuru ilanı ile ilgili bilgi üniversitemiz websitesi anasayfasında duyurulmaktadır. Aynı zamanda resmi e-posta adreslerine başvuru tarihleri ve süreci ile ilgili bilgilendirme e-postaları gönderilmektedir. 

* Covid 19 sebebiyle başvurular ertelenebilmektedir. Başvurular ile ilgili tarihler başvuru öncesinde akademik ve idari personellerin kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilmektedir. 

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması,

2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,

3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)


Not: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliği Hibe Miktarları:

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

     162€

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

     144€

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

     126€

Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Değerlendirme Ölçütleri;

Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında başvuran adaylar için değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Değerlendirme Kriterleri Aksaray Üniversitesi Dış ilişkiler Koordinatörlüğü 20/02/2019 tarih ve 2019/04-07 sayılı Karar No ile kabul edilmiştir.
 

Erasmus Ders Verme Değerlendirme Ölçütleri

 

Daha fazla bilgi için:

Öğr Gör. Uğur KOYUNCU

0 382 288 38 34

ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr