Aksaray Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü
Görev Tanımları

Erasmus Program Uzmanı Görev Tanımı

 1. Göreve İlişkin Bilgiler

1.1 Birimi : Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
1.2 Görevin Adı : Erasmus Program Uzmanı
1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Öğretim Görevlisi
1.4 Bağlı Olduğu Yönetici: Rektör, Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yrd, Dış İlişkiler Koordinatörü

2. Görevin Kapsamı
Erasmus Değişim Programı hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

3. Yetki Görev ve Listesi
3.1 Erasmus Değişim Programı faaliyetinin genel takibinin yapılması,
3.2 Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı faaliyetlerine yönelik işlemlerin yapılması,
3.3 Erasmus Değişim Programı hakkında koordinatör ve öğrencilerin bilgilendirilmesi,
3.4 Üniversiteyi ulusal ve uluslararası düzeyde Erasmus Programı'na yönelik yapılan toplantı, fuar ve konferanslarda temsil etmek, 
3.5 Erasmus Değişim Programına ait yazışmalar (Başvuruların alınması, başvuruların gönderilmesi, sözleşme, öğrenci dosyalarının açılması, ödeme takibi vs.)
3.5 Erasmus Değişim Programına ait İkili Anlaşmalarının hazırlanması ve imza aşamasının takip edilmesi,
3.6 Erasmus Değişim Programına seçilen öğrencilerin değişim programına hazırlanmaları (Oryantasyon, Dil Eğitimi)
3.7 Erasmus Değişim Programı kapsamında gelen öğrencilerin işlemleri (Bilgilendirme Oryantasyon- Öğrenim Protokolü ve Ekle-Sil Protokollerinin imzalanması-Dosyalama)
3.8 Erasmus Değişim Programı ile ilgili raporların hazırlanması ve süresinde Türkiye Ulusal Ajansı’na bildirim yapılması,
3.9 Erasmus Değişim Programı elektronik yazışmalarının yapılması,
3.10 Erasmus Değişim Programı Web sayfasının kontrolü, bilgilerin güncellenmesi,.

4. Sorumluluk Listesi
4.1 Koordinatörlüğün ve bağlı birimlerinin hareketlilik kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi,
4.2 Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılması, takip ve kontrol edilmesi.