Aksaray Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü
Öğrenim Hareketliliği

 

2024 - 2025 Akademik yılı Erasmus Başvuru Takvimi


Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği üniversiteler arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Üniversiteler, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez.

Erasmus Programı Ne Değildir ?

1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.

2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.

3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.
 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Miktarları*

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

     600€

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

     450€

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları:

Aksaray Üniversitesi Erasmus Öğrenim Hareketliliği öğrenci seçimleri akademik yıl içerisinde iki kez yapılır. Her yıl Güz ve Bahar döneminin ilk aylarında (Eylül-Şubat) başvuru ilanları erasmus.aksaray.edu.tr adresinde duyurulur. *Ayrıca sosyal medya hesaplarından da duyurulur.
Gerekli başvuru evrakları ve yabancı dil sınavı tarihleri Erasmus takviminde ve ilgili dönemin başvurusunda açıklanır.
*Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru dönemlerinde Erasmus Koordinatörlüğü websitesinde belirtilen duyuruları takip ederek müracaat etmeleri gerekmektedir.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için fakülte kontenjanları, üniversitemize o dönem için verilen hibe miktarlarına göre belirlenir. Başvuru dönemlerinde öğrenci başvurusu olmayan fakültelerin kontenjanları diğer fakültelere aktarılır. Aynı fakülte içerisinde öğrenciler arasında seçim yapılırken farklı bölüm önceliği uygulanır.
Erasmus başvurusu sırasında Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20 - lisansüstü öğrencileri için en az 2,50 olması zorunludur. Öğrenci seçimlerinde Erasmus Başvuru puanı  göz önünde bulundurulur. Erasmus puanı; başvuru sırasındaki AGNO* (yüzlük sistemde) ve Dil Sınavı sonucunun aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. (Lisansüstü programlara yeni başlayan öğrencileri Lisans programlarında aldıkları transkript notu ile başvuru yapabilir.) Seçilen öğrenciler erasmus.aksaray.edu.tr adresinden duyurulur. 

Erasmus Yazılı ve Sözlü Dil Sınavı:
Erasmus hareketliliklerine başvurmak isteyen ancak herhangi bir dil sınavı sonucu olmayan öğrenciler için Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Erasmus Dil Sınavı ve Sözlü Mülakat Sınavı uygulanmaktadır. Yazılı sınav ve sözlü mülakat sınavı B1 seviyesinde yapılmaktadır. Sınav başvuru ve sonuç bilgileri erasmus.aksaray.edu.tr adresinden duyurulmaktadır. Sınavlar, Öğrenim Hareketliliği başvuruları tarihleri öncesinde uygulanmaktadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda B1 şartını sağlayan öğrenciler ilgili ilanda yayınlanan Çevrimiçi Başvuru Formu ile başvurularını gerçekleştirebilirler. Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavı 15 dilbilgisi, 10 okuma becerileri, 15 duruma uygun ifade, 15 diyalog tamamlama, 15 kelime bilgisi, 10 çeviri türlerinde toplam 80 sorudan oluşmaktadır. Sınav örneğine buradan ulaşabilirsiniz. (Cevap Anahtarı) Aksaray Üniversitesi Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınav sonucu 2 yıl geçerlidir. Kabul edilen geçerli ASÜ Erasmus yazılı sınavları ilgili Erasmus Öğrenim Başvuru ilanlarında belirtilmektedir. *Çevrimiçi Erasmus Yazılı ve Sözlü sınav sonuçları sadece sınavın uygulandığı akademik dönem başvurularında geçerdir. Sonraki dönem başvurularında kullanılamaz. 

YDS, YÖKDİL, TOEFL, İELTS gibi YÖK tarafından tanınırlığı kabul edilen sınavlar Erasmus Öğrenim Başvurularında kullanılabilir. Bu sınavlardan alınan sonuçlarla başvuran öğrencilerin Sözlü mülakat sınavına girmesi gerekmektedir. YDS ve YÖKDİL sınav sonuçları Erasmus başvuruları için 5 yıl, TOEFL ve İELTS sınavları ise 2 yıl geçerlidir. 

* Pandemi şartları gibi olağanüstü durumlar gereği dil sınavlarında online yöntemler uygulanabilir. 

Yazılı sınav tamamlandıktan sonra Öğrenim Hareketliliğine başvurmak isteyen adaylara yönelik Sözlü Mülakat sınavı uygulanır. Sözlü mülakat sınavı başvuruları websitesinde belirtilen çevrimiçi form üzerinden alınır. Sözlü mülakat sınavından alınan puan, Erasmus Dil Puanını %25 olarak etkilemektedir. Sözlü mülakat sınavında B1 seviyesi altında başarı gösteren öğrenciler Başarısız olarak değerlendirilir. Sözlü sınav sonucu 1 yıl geçerlidir. 

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvurmuş ve gerekli dil puanını elde etmiş öğrenciler webistesinduyurulan ilgili ilanda belirtilen başvuru sistemi üzerinden tercihleri ile birlikte başvurusu tamamlar. Başvuru yapan öğrenciler fakülte kontenjanları doğrultusunda Erasmus puanlarına göre ASIL veya YEDEK olarak belirlenir. *Aynı fakülte içerisinde öğrenciler arasında seçim yapılırken farklı bölüm önceliği uygulanır.

Akademik Başarı Düzeyi (AGNO

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[7]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Başvuru basamakları en basit şekli ile aşağıdaki gibidir:

1. Erasmus Yazılı Sınavı Başvurusu (Erasmus akademik takvimine göre başvuru linki koordinatörlük websitesinde duyurulur)

2. Erasmus Yazılı Sınavı: (En az 60 puan alınması gereklidir. Yabancı dilde öğrenim gören öğrenciler için 80 puan)

3. Erasmus Sözlü Sınav Başvurusu: (60 puan ve üzeri yazılı sınav sonucu olan öğrenciler - Yabancı dilde öğrenim gören öğrenciler için 80 puan- websitesinde açıklanan link üzerinden başvuru yapabilirler)

4. Erasmus Sözlü Sınavı: (Sınav B1 seviyesinde yapılır. Seviyenin altında kalan öğrenciler Başarısız sayılır. Yeterli seviyeyei sağlayan öğrencilerin sözlü sınav sonucu dil puanını %25 etkiler.)

5. Erasmus Öğrenim başvurusu: (Duyurular bölümünde belirtilen ilandaki sistem üzerinden başvuru gerçekleştirilir. Üniversite seçimi bu süreçte yapılır.)

6. Sonuçların Açıklanması: Başvuruan adaylar AGNO ve Erasmus Dil puanlarına göre fakülte kontenjanları ve bölüm önceliği göz önünde tutularak  ASIL ve Yedek olarak seçilir. 

 


 

İÇERME DESTEĞİ (INCLUSION SUPPORT)

 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

 

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Yararlanıcının sözleşmesinde ilgili kalemde verilen ilave hibe tutarında artış yapılır. İçerme Desteği sahibi katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen İçerme Desteği sahibi yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez.

İçerme Desteğine ilişkin bilgi ve belgelerle bu desteğe ihtiyaç duyanlara yönelik diğer ilave destek ve imkânlar (örneğin engellilere yönelik ilave puan ve dezavantajlı kesimden katılımcılara yönelik ek hibe imkânları) yükseköğretim kurumunun internet sitesinde duyurulmalı ayrıca başvuru formunda engellilik ve içerme desteği gereksinimini sorgulayan bir bölüm olmalıdır.

 

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçiniz:

 

Öğr Gör. Uğur KOYUNCU

0 382 288 38 36

ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr

 

M. Fuat Aslan

0 382 288 38 35

muammerfuat.aslan@aksaray.edu.tr