Aksaray Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü
Staj Hareketliliği

 

2024 - 2025 Akademik yılı Erasmus Başvuru Takvimi
 

Erasmus Staj Hareketliliği ile ilgili başvuru ve uygulama basamakları ile ilgili detaylı bilgi içeren Erasmus Staj Hareketliliği Rehberi için tıklayınız.

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda,  bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için de asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Ancak üniversitemize verilen hibenin aday öğrenciler arasında eşit paylaştırılması açısından ilgili Staj Hareketliliği ilanlarında öğrencilerin kullanabilecekleri staj süreleri belirtilmektedir. (2 - 2,5 ay) Tüm programlarda mezun olmadan kazanılan Erasmus Staj hakkı, ilgili başvuru ilanı süresi içerisinde olmak şartıyla mezun olduktan sonraki 1 yıl içerisinde kullanılabilir. 

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; (ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yükseklisans ve doktora için 2.50/4.00 transkript notuna sahip olmak)öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek  masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler. Ancak bu durumda da aynı şekilde Erasmus Staj Hareketliliği başvurusu yapılmalıdır. 

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar. Staj hakkı elde eden öğrencileri staj yapacakları yerleri kendilerinin bulması gerekmektedir. Erasmus ofisi bu konuda gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapmaktadır. 

    - Bazı Staj Yeri Veritabanları:

 

Staj Hareketliliği Hibe Miktarları

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

* 2021 sözleşme yılı projesinden itibaren öğrenciler için hibe miktarlarında güncelleme yapılmıştır. Diğer öğrenciler için ilgili başvuru ilanlarındaki hibe miktarları geçerlidir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

     750€

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

     600€

Erasmus Staj Hareketliliği Başvuruları ve Değerlendirme:

Aksaray Üniversitesi Erasmus Hareketliliği öğrenci seçimleri akademik yıl içerisinde iki kez yapılır. Her yıl Eylül ayında başvuru ilanları erasmus.aksaray.edu.tr adresinde duyurulur. Yeterli hibe bulunması, feragat öğrencilerin olması veya ek hibenin alınması gibi durumlarda Şubat ayı içerisinde de Erasmus Staj ilanı yayınlanmaktadır. Gerekli başvuru evrakları ve yabancı dil sınavı tarihleri ilgili dönemin başvurusunda açıklanır. Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru dönemlerinde Erasmus ofisine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşamada öğrenciler Erasmus Staj Hareketliliği için gerekli başvuruyu çevrimiçi sistem üzerinden yapar. Gerekli dil puanı ve AGNO şartlarını sağlayan öğrenciler Aday Öğrenci olarak belirlenir. Başvuruda mutlaka dil puanı belirtilmelidir. İkinci aşamada ise Aday Öğrencilerden kendilerine verilen süre içerisinde kendi eğitim alanları ile ilgili Avrupa'da bulunan kurum/kuruluş/şirket/derneklerden alacakları Kabul Belgelerini sunmaları beklenmektedir. Kabul Belgesi sunan Aday Öğrenciler başvuru takviminde verilen tarihte  ASIL veya YEDEK olarak açıklanır. 

ASÜ Erasmus Yabancı Dil Sınavı her yıl Güz ve Bahar dönemi başlarında yapılmaktadır. Yazılı Sınav 15 dilbilgisi, 10 okuma becerileri, 15 duruma uygun ifade, 15 diyalog tamamlama, 15 kelime bilgisi, 10 çeviri türlerinde toplam 80 sorudan oluşmaktadır. Aksaray Üniversitesi Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavı Erasmus Staj başvuruları için sadece 2 yıl geçerlidir. Erasmus Staj Başvuru ilanlarında geçerli ASÜ Erasmus yazılı sınavları belirtilmektedir. 

YDS, YÖKDİL, TOEFL, İELTS gibi YÖK tarafından tanınırlığı kabul edilen sınavlar Erasmus Staj Başvurularında kullanılabilir. YDS ve YÖKDİL sınav sonuçları Erasmus başvuruları için 5 yıl, TOEFL ve İELTS sınavları ise 2 yıl geçerlidir. **Çevrimiçi Erasmus Yazılı ve Sözlü sınav sonuçları sadece sınavın uygulandığı akademik dönem başvurularında geçerdir. Sonraki dönem başvurularında kullanılamaz. 

ASÜ Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınav örneğine buradan ulaşabilirsiniz. (Cevap Anahtarı)

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir;

Akademik başarı düzeyi (%50) + Dil puanı(%50)

Akademik Başarı Düzeyi (AGNO)

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

*Diğer ek değerlendirme kriterleri ilgili ilanda belirtilir. 

Dil Puanının hesaplanmasında Staj Hareketliliği için Sözlü Mülakat sınavı uygulanmaz. 

(Erasmus puanı; başvuru sırasındaki AGNO* (yüzlük sistemde) ve Dil Sınavı sonucunun aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.)

Erasmus Staj Hareketliliği ile ilgili başvuru ve uygulama basamakları ile ilgili detaylı bilgi içeren Erasmus Staj Hareketliliği Rehberi için tıklayınız.

Başvuru basamakları en basit şekli ile aşağıdaki gibidir:

1. Erasmus Yazılı Sınavı Başvurusu (Erasmus akademik takvimine göre başvuru linki koordinatörlük websitesinde duyurulur)

2. Erasmus Yazılı Sınavı: (En az 50 puan alınması gereklidir. Yabancı dilde öğrenim gören öğrenciler için 70 puan)

3. Erasmus Sözlü Sınav : (Staj Hareketliliğine başvuran öğrenciler Sözlü Sınava girmek zorunda değildir.)

4. Erasmus Staj Başvurusu: (Duyurular bölümünde belirtilen ilandaki sistem üzerinden başvuru gerçekleştirilir. Koşulları sağlayan ve başvuru yapan tüm öğrenciler Aday Öğrenci olarak 

5. Aday Öğrenciler: (Belirlenen aday öğrencilere staj yeri Kabul Belgesi sunmaları için belli bir süre verilir. Süre sonunda Kabul Belgesi sunan öğrenciler AGNO ve Erasmus dil puanlarına göre sıralandırılır, fakülte kontenjanlarına göre ASIL ve YEDEK öğrenciler seçilir)

 

İÇERME DESTEĞİ (INCLUSION SUPPORT)

 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Yararlanıcının sözleşmesinde ilgili kalemde verilen ilave hibe tutarında artış yapılır. İçerme Desteği sahibi katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen İçerme Desteği sahibi yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez.

İçerme Desteğine ilişkin bilgi ve belgelerle bu desteğe ihtiyaç duyanlara yönelik diğer ilave destek ve imkânlar (örneğin engellilere yönelik ilave puan ve dezavantajlı kesimden katılımcılara yönelik ek hibe imkânları) yükseköğretim kurumunun internet sitesinde duyurulmalı ayrıca başvuru formunda engellilik ve içerme desteği gereksinimini sorgulayan bir bölüm olmalıdır.

 

Daha fazla bilgi için:

Öğr Gör. Uğur KOYUNCU

0 382 288 38 34

ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr

 

M. Fuat Aslan

0 382 288 38 35

muammerfuat.aslan@aksaray.edu.tr