Aksaray Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü
Civic participation and EU values. Make Europe shine! TCA Faaliyeti

 

Akademik Personelimizin dikkatine,

İspanya Ulusal Ajansı tarafından yapılan bilgilendirmede 03-05 Nisan 2024 tarihlerinde Sevilla şehrinde “Civic participation and EU values. Make Europe shine!” başlıklı bir TCA faaliyeti gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Erasmus TCA nedir? TCA Faaliyetleri (Training and Cooperation Activities) Yükseköğretim, Gençlik, Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi alanlarındaki farklı konularda yurt içinde veya yurtdışında verilen kısa süreli eğitimlere katılım imkânı sağlar.
Ulusal Ajansların Avrupa çapında iş birliği yapmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere düzenlediği kısa süreli eğitim etkinliklerini içermektedir. TCA faaliyetlerinin genel amacı eğitim, gençlik ve spor alanlarında uygulanan programların etkisini ve kalitesini arttırmak, programlara erişimi arttırmak ve kuruluşlar arasında ağ kurma faaliyetlerine destek olmak olarak özetlenebilir.

Bu faaliyet ile; sivil katılım konusunda ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, eğitim alanında sivil katılımı ve demokratik yaşamı destekleyen aktörler arasında ağ oluşturulması, katılımcılar arasında diyalog ve etkileşim olanakları yaratılması, tecrübe paylaşımı, potansiyel ortaklıklar, bağlantılar ve işbirliklerinin oluşturulması planlanmaktadır.

Faaliyete üniversitelerden konuyla ilgili çalışan personel ve akademisyenlerin katılımı uygun görülmektedir.

Son başvuru tarihi 09.02.2024 olup başvuru işlemleri aşağıdaki adresten yapılmaktadır.

https://salto-et.net/events/show/ES01_0589_TSS_2024

Seçilecek olan katılımcıların faaliyet için yapacakları seyahat, vize ve konaklamaya dair harcamalarının %95’i, kendileriyle imzalanacak sözleşme hükümleri uyarınca Ulusal Ajans tarafından TCA bütçesinden karşılanacaktır.

 

Faaliyetle ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır: